Чт18102018

Back Великие медики От редактора

От редактора

aghazaryan

С эпоху изобилия средств массовой информации и информационных технологий научно-практический журнал «ФАРМА» продолжает сохранять свою постоянную роль. Включение журнала в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендуемых для опубликования основных научных результатов диссертации, стало самой высокой оценкой триумфальной победы «ФАРМЫ». В связи с этим поздравляем всех авторов, молодых ученых, читателей и редакционный совет журнала «ФАРМА». Наш журнал продолжает заниматься проблемами и достижениями самых разных сфер системы здравоохранения, особенно, фармакологии. Цель журнала «ФАРМА» в первую очередь заключается в изучении местных и международных рынков, проблем фармакологии и путей их разрешения. Доказательством спроса на журнал и его востребованности являются высокие оценки передовых специалистов медицины. Сегодня больше, чем когда-либо «ФАРМА» готова предоставить свои страницы под освещение достижений здравоохранения.

АРАМ КАЗАРЯН
Главный редактор


Խմբագրի խոսքը

­

Լրատվամիջոցների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առատության դարաշրջանում «Ֆարմա» հանդեսը շարունակում է ունենալ իր ուրույն և հաստատուն տեղը: Նրա հաղթարշավի ամենացայտուն գնահատականը եղավ «Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցուցակում» ընդգրկվելը: Այդ առիթով շնորհավորում ենք բոլոր հեղինակներին, երիտասարդ գիտնականներին, ընթերցողներին և «Ֆարմա» հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամներին: Մեր հանդեսը շարունակում է անդրադառնալ առողջապահության համակարգի ամենատարբեր ոլորտների, հատկապես դեղագիտության հիմնախնդիրներին, ձեռքբերումներին և նվաճումներին: «Ֆարմա» հանդեսի գերակա նպատակն է մնում դեղագործության հայրենական և համաշխարհային շուկաների, դեղարարության ոլորտի խնդիրների և դրանց լուծման ճանապարհների ուսումնասիրությունները: Հանդեսի սպասված և պահանջված լինելու ապացույցն են բժշկագիտության ոլորտի առաջատար մասնագետների գնահատող արձագանքները: Այսօր առավել քան երբևէ «Ֆարման» պատրաստ է իր էջերը տրամադրելու առողջապահության մշակների նվաճումների լուսաբանմանը:
«Ֆարմա», երթդ բարի և հաղթական լինի:­

 

ԱՐԱՄ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Գլխավոր խմբագիր