Вс18112018

Back Home

Գրաֆենի նանոթաղանթների ստացման և հնարավոր կենսաբժշկական կիրառությունների հետազոտման որոշ մանրամասներ

  • PDF

Նանոկառուցվածքային թաղանթ, մակերևույթային պոտենցիալ, մակերևութային պլազմոնային ռեզոնանս, կենսաբանական տվիչ, մանրէասպան:

ԱՄԲՈՂՋ ՏԵՔՍՏԸ